Baigiamasis renginys/Final event

Iki šiol nepažįstami kūrėjai susibūrę į laikiną bendruomenę, kartu keps maistą ant ugnies, gyvens palapinėse, gers šaltinio vandenį, maudysis Šventosios upėje, seks žvėrių pėdsakais, uostys samanas, klausysis skruzdėlynų, šildysis prie ugnies, vaikščios rūke, ir laisvai eksperimentuos su bendra kūryba. Jei įdomu, kuo visa tai baigsis ir kas iš to užgims, atvykite į Šimonių girią rugpjūčio 12. Daugiau informacijos ir tikslus renginio laikas ir lokacija bus atskleista arčiau datos.

(English)

Creators who will meet each other for the first time at the Forest Festival will form a temporary community, cook food on fire, live in tents, drink spring water, bathe in the Šventoji (Holy) River, follow the tracks of animals, smell moss, listen to anthills, warm themselves by the fire, walk in the fog, and freely experiment with joint creation. If you are wondering how it will all end and what will come of it, come to the Šimonių forest on August 12. More information and the exact time and location of the event will be revealed closer to the date.