Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos mokslininkas: Europa, švelnink klimato kaitą, leisdama medžiams pasenti

Vienas iškiliausių klimato kaitą tiriančių mokslininkų, prof. William Moomaw, teigia, kad Europos Sąjunga (ES) turi unikalią galimybę sušvelninti grėsmingus klimato krizės padarinius ateities kartoms, išspręsdama problemas savo kieme ir leisdama Europos miškams pasenti.

Continue ReadingTarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos mokslininkas: Europa, švelnink klimato kaitą, leisdama medžiams pasenti